Kompozycje ceramiczne

Świeczniki

majolikowe, porcelanowe, na świece duże i małe