Nazwa artykułu

Kotlina Kłodzka

Opis

Seria zdjęć Góry Stołowe 2020r. Symbol serii: "Góry Stołowe Skalne Grzyby 2020"

Opis dekoracji

Fotografia (format prostokątny)

Cena (brutto)

0,00 zł

Wymiary

Rozmiar fotografii minimum 6 megapixeli (co najmniej 2500×2500 pixeli). Dla fotografii prostokątnych stosunek boku krótszego do dłuższego wynosi 2:3

Numer produktu

666