Halina Małgorzata Ciechomska-Kozłowska
Ceramika artystyczna, grafika i fotografia